• Advertisement

چگونگی روش نمونه برداری برای بررسی نرم تنان شاخص سواحل صخره

مطالب درسی مربوط به دانشجویان زیست دریا در این بخش قرار دارد

مدير انجمن: yasaman

چگونگی روش نمونه برداری برای بررسی نرم تنان شاخص سواحل صخره

پستتوسط yasaman » دوشنبه 22 خرداد 1391, 4:53 pm

چگونگی روش نمونه برداری برای بررسی نرم تنان شاخص سواحل صخره ای
باتوجه به مساحت سواحل صخره ای معمولا تعداد ترانسکت ها طوری انتخاب می شود که تمام منطقه تحت پوشش قرار داده شود.
برای بررسی سواحل باید به سه منطقه بالای جزرومدی-پایین ومیان جزرومدی سنجیده شود وتراسکت ها طوری لحاظ شود که این مناطق به طور کامل بررسی شود.
نمونه برداری برای بررسی نرم تنان معمولا به صورت ماهانه-فصلی-سالیانه- انجام می شود.
بدین ترتیب که ابتدا بر اساس جداول جزرومدی یاعات نمونه برداری در هر شبانه روز که در واقع در زمان جزر کامل می باشد مشخص می شود.
لازم به توضیح است که بهترین زمان نمونه برداری در اوایل و واواسط هر ماه قمری می باشد زیرا که بیشترین دامنه کشند در این زمان است.
جمع آوری نمونه ها وشمارش ان ها در تراسکت های مشخص شده که شامل ایستگاه های بالای منطقه جزرومدی-پایین منطقه جزرومدی-ومیان منطقه جزرومدی صورت می گیرد.
بدین نحو که در هر ایستگاه 3 نمونه با پرتاب کوادرات(معمولا یک متر در یک متر) به طور تصادفی جمع آوری وشمارش موجودات درون هر کوادرات انجام می شود.
(کوادرات یک متر در یک متر به صورت مشبک دارای 16 خانه که معمولا تعداد5 خانه به طور تصادفی انتخاب وتعداد موجودات مورد نظر در آن شمارش ودر کل کوادرات محاسبه می شود)
بعداز صید وجمع آوری نمونه ها با استفاده از پنس وکاردک تعدادی از آن ها به ظروف مخصوص نمونه برداری منتقل میشود وبعد باریختن فرمالین4 درصد ویا الکل اتیلیک بر روی آن ها تثبیت وبه آزمایشگاه منتقل می شود.
سپس نمونه ها با استفاده از کلید شناسایی نظیر:
Founa and flora of Bermuda
Sea shore of Kuwait Persian gulf
شناسایی می شوند.
بعد از ان با توجه به فصول ومنطقه جزرومدی فراوانی وتراکم نرم تنان را می سنجند.

تراکم گونه های دوکفه ای ها وشکم پایان در فصول نمونه برداری از تغیرات زیادی برخوردار است. این گونه نوسانات در تراکم می تواند تابعی از توسانات تولید مثلی با شد همان گونه که بوچرت(1996) در مطالعات خود اشاره نموده است.
کاهش در تخم ریزی یا عدم توانایی تخم ریزی می تواند در اثر کمبود مواد غذایی ویاافزایش انرژی ممصرفی برای روند های متابولیک ناشی از استرس وضعیت های محیطی مانند نوسانات –دما-شوری-کمبود اکسیژن وتغییرات کمیت وکیفیت غذا باشد
دوکفه ای ها در فصول مختلف تحت تاثیر تغییرات فصلی فاکتور های فیزیکو شیمیایی آب خصوصا اکسیژن محلول وشوری اند.
گسترش تراکم شکم پایان ودوکفه ای ها در فصل تابستان به دلیل شزایط نامساعد محیطی روبه کاهش وبا بهبود شرایط در فصل پاییز دوباره تراکم افزایش می یابد.
سیر صعودی افزایش دز شکم پایان در این فصل به دلیل زادو ولد نیز می باشد.
تراکم وتنوع به طور کل از محدوده بالای جزرومدی به طرف وحدوده پایین جزرومدی دامنه وسیعی را نشان می دهد که علت آن وجود عوامل محدود کننده خشکی زدگی ونوسانات شدید فاکتور های محیطی در منطقه است.
در مجموع می توان گفت که تا کنون عوامل مختلفی به عنوان پارامتر های کنترل کننده فراوانی در گسترش اجتماعات در مناطق گرمسیری ونیمه حاره از جمله خلیج فارس از سوی محققین گزارش شده است
Shappard1992
در میان عوامل مطرح شده پارامتر اندازه رسوبات را مطرح کرده
Basson et al…1994
شوری آب
Coles and Mccainl1990
جریان های آب
Shappard1992-Basson et al…1997
عوامل آلاینده آب
در چنین شرایطی تعیین اثر یک فاکتور به تنهایی بر روی توزیع وفراوانی اجتماعات بنتیک خالی از ایراد وابهام نیست
در حالیکه مجموعه وفرایند عوامل مختلف محیطی است که در پراکندگی وتنوع این موجودات تاثیر قابل ملاحظه ای میگذارد
Parsons et al 1977
نماد کاربر
yasaman
کاربر ممتاز
کاربر ممتاز
 
پست ها : 1504
تاريخ عضويت: شنبه 17 بهمن 1388, 5:51 pm
محل سکونت: تهران
تشکر کرده: 0 بار
تشکر دریافت کرده: 20 بار

بازگشت به مطالب درسی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 2 مهمان